Artikel 1: Aangaan van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan door te reageren op het aanbod van Stip aan de horizon, dit kan via mondelinge of schriftelijke afspraken.

Mondelinge aanmelding voor een sessie geschiedt doordat de bevoegde persoon op de intake bevestigt dat hij door wil gaan met de sessies.

De factuur moet binnen 7 werkdagen worden voldaan.

Indien de bevoegde niet betaalt, behoudt Stip aan de horizon het recht om de sessies niet te vervolgen.

Artikel 2: In aanmerking komen voor de sessies

Stip aan de horizon bepaalt wanneer een cliënt in aanmerking komt voor de sessies. Dit wordt bepaald bij een intakegesprek/ kennismaking sessie.

Als Stip aan de horizon een cliënt te gevaarlijk vindt worden of er geen klik is, mag de cliënt niet meer deelnemen aan de sessies.

Artikel 3 : Annulering van de sessies

Wanneer een sessie door Stip aan de horizon afgelast wordt, kan die sessie worden ingehaald.

Gereserveerde tijd voor  een sessie welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

Afzegging van de sessie moet per whatsapp of per e-mail geschieden.

De planning van de sessies wordt bevestigd door middel van een e-mail of via whatsapp.

Bij 7 dagen te laat betalen na de verstreken termijn van 7 werkdagen, wordt er 15% extra van het totaalbedrag in rekening gebracht. Daarna wordt het incasseren aan een incassobureau overgedragen, de kosten hiervoor zijn voor de rekening van de client/opdrachtgever.

Bij langdurige ziekte van hond of cliënt kunnen in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden.

Bij overlijden van een van de honden wordt er in overleg een andere hond ingezet.

Een sessie vervalt wanneer de cliënt niet binnen 15 minuten na de afgesproken begintijd op de afgesproken plaats is.

Bij omstandigheden waarbij de lessen/afspraken door externe factoren moeten worden afgezegd en die niet beschreven staan in de algemene voorwaarden is restitutie of het verzetten van de afspraken/lessen niet mogelijk bij vooruitbetaling.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Stip aan de horizon is in geen geval aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de cliënt, hond of omgeving.

Stip aan de horizon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten.

Stip aan de horizon is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de honden of voor andere schade.

De inhurende organisatie / persoon is verantwoordelijk voor de  schade die is veroorzaakt door de cliënt aan de hond of materialen.

Artikel 5: Tarieven

Kosten van dierbegeleiding worden niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.

De tarieven voor de sessies zijn 65 euro per sessie, reiskosten 0,42 euro. Prijs van workshops e.d. op aanvraag.

Indien er betaald parkeren is bij een instelling/woonhuis, dan worden de parkeerkosten doorberekend op de factuur.

Copyright © 2024 stipaandehorizon