van Stip aan de horizon, leest op 4 oktober voor in het jeugdzorgdorp De Glind!
Dex, de stippel uit het boek, is een grote vriend van de twee stippels Abby en Gypsy, beide therapiehonden, van Martina!

Samen met deze stippendames of haar paard coacht Martina pubers en jongvolwassenen met gedragsproblemen en gezinnen die samengesteld zijn wat wrijving oplevert. Samen zorgt ze ervoor dat de stip aan de horizon voor een ieder weer zichtbaar wordt.

Copyright © 2024 stipaandehorizon